Højstrupvej 74
DK-7742 Vesløs
Tlf. 61 74 24 49 / 97 99 39 00
Fax 97 99 39 02
Webdesign: Ultimedia
• Nybygning/ombygning af anlæg
• Driftsoptimering af eksisterende anlæg
• Drivmidler/komponenter til biogasanlæg
• Salg/formidling af hygiejniseringsanlæg til kat. 3
• Produkter til spildevand
• Skumdæmpere/kemikalier til fjernelse af svovlbrinte
 
Nybygning/ombygning af anlæg
Vi udfører nybygninger/ombygninger som total-løsning eller delvis efter behov. Fra design fase til ibrugtagning og derefter. Vi giver uforpligtende tilbud.

Vi har leveret løsninger til mange anlæg, både store og små. Vi har for eksempel ombygget og driftsoptimeret Rybjerg Biogasanlæg.

Se reference - Rybjerg Biogas

 
Driftsoptimering
Optimal drift sikrer udbyttet
Vi optimerer anlægget og sørger for at den optimale drift opretholdes, så anlægget konstant yder sit maksimale.

 
Drivmidler og komponenter til biogasanlæg
Om det gælder drivmidler eller komponenter, vi har løsningerne til ethvert biogasanlæg.

Vi sælger tryk- og vaccumventiler til reaktor- og efterafgasningstanke.

 
Salg og formidling af hygiejniseringsanlæg til kat. 3
Hygiejniseringsanlæg til biprodukter (kategori 3 materiale).
Anlægget er fuldautomatisk og har indbygget neddelersystem. Leveres med styring samt logger til registrering af tid og temperatur, samt med alle nødventige ventiler for ind- og udgående materiale.
Anlægget kan dosere biomassen batch-vis ind i reaktor, eller pumpe det til en anden lagertank.
Materialet er af rustfri stål.

Det første hygiejniseringsanlæg er installeret på Rybjerg biogas.

Se reference - Rybjerg Biogas

 
Oxbox renseanlæg
Nyudviklet iltanlæg
Oxboxen er et anlæg til fjernelse af svovlbrinte/ lugtgener indenfor kommunalt spildevand samt i industrien.

Det er et komplet anlæg som doserer trykluft med et meget højt iltniveau ind i spildevandet. Med den korrekte dosering undgås dannelsen af svovlbrinte/ lugtgener. Anlægget er fuldautomatisk.

I samarbejde med Stjernholm og B.F. Gascon er der bygget et transportabelt demo anlæg, som nemt kan fragtes rundt efter behov.

Oxboxen er patentanmeldt.

Til højre ses Oxbox-anlæg monteret i 10 fods container hos Hanstholm Renseanlæg. Der er udgivet pressemeddelse derfra.

Pressemeddelelse fra Hanstholm Renseanlæg
Oxbox forhandlere
Oxbox kan bestilles hos følgende forhandlere:

Stjernholm.dk tlf. 70 20 25 05.

 
Iltanlæg og kvælstofanlæg
Vi sælger nitrogen og oxygen generatorer.

• Undgå tæring i akkumuleringstanke
• Producer din egen ilt (*90% renhed) til lav pris
• Producer din egen nitrogen (*99,5% renhed) til lav pris
• Lugtfjernelse ved hjælp af ilt
• Meget lidt vedligeholdelse
• Undgå flaskeskift og flaskeleje

*Højere renheds procent kan opnås, op til 95% oxygen og 99,99% nitrogen.


 
Skumdæmpere og kemikalier til fjernelse af svovlbrinte
Vi sælger skumdæmpere til dæmpning af skum i reaktor/fortanke samt kemikalier til fjernelse af svovlbrinte og lugte.

Kontakt os med specifikke ønsker.
 
© Vesttec - Der tages forbehold for fejl og ændringer